Choroby pszczół – szkodniki

Warroa destructor potocznie nazywany warozą jest bardzo pospolicie występującym w pasiekach, a jednocześnie groźnym, dość trudno do zwalczenia pasożytem, szkodnikiem bytującym w ulach na pszczołach, wyrządzający znaczne szkody całej rodzinie pszczelej. To niewielki  pajęczak wysysający limfę pszczelą, powodujący rany poprzez nakłucia w chitynowym ciele pszczoły, przez które wnikają do organizmu pszczoły chorobotwórcze grzyby, które wtórnie go  dodatkowo osłabiają. Jest trudny do zwalczenia.

Barciak większy i barciak mniejszy to pospolite szkodniki – (motylice ), to nocne owady z rzędu motyli, rodziny omacnicowatych.  Żerujące na ramkach pszczelich w ulu nieobsiadanych lub w magazynie, w którym gromadzone są zapasy wosku i pokarmu w ramkach potrzebnych w pasiece od wczesnej wiosny. Zapobiec ich rozprzestrzenianiu można poprzez przechowywanie ramek z woszczyną i pokarmem w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza lub wykładając parujący kwas octowy w magazynie.