Kompostownik, kompost

Odpady zielone powstające w ogrodzie zagospodarowujemy urządzając kompostownik. Z materii organicznej uzyskujemy naturalny nawóz jak i ziemię do użyźniania gleby. Do kompostowania przeznaczamy skoszoną trawę, obierki z warzyw i owoców (bez cytrusów) chwasty bez nasion, rozgniecione skorupki jajek, rozdrobnione gałęzie po cieciu drzew i krzewów, fusy z herbaty, kawy, słoma, kora, trociny, liście opadłe z drzew itp. Aby  prawidłowo przebiegał proces mineralizacji materii organicznej, należy utrzymywać odpowiednią wilgotność i temperaturę oraz zapewnić dostęp powietrza i obecność mikroorganizmów rozkładających te substancje organiczne. Proces kompostowania trwa około 8-12 miesięcy. Pryzmę układamy warstwowo przesypując co ok. 30 cm ziemią ilastą lub gliną i systematycznie podlewać. Można dodawać również popiół drzewny który dostarcza potasu, wapnia, magnezu oraz wielu innych mikroelementów. Wapnowanie pryzmy jest wskazane, gdy kompostujemy trudno rozkładające się materiały zakwaszające np. igliwie, czy korę roślin iglastych. Kompost powinien znajdować się w lekko zacienionym miejscu, w odległości co najmniej 1m od granicy działki. Ścianki kompostownika powinny być ażurowe, aby zapewnić cyrkulację powietrza wewnątrz pryzmy.