Mech płonnik

Najpospolitszym mchem pokrywającym ściółkę leśną, rosnącym na kamieniach, drzewach, zacienionych, starych murach, na terenach podmokłych i bagiennych jest mech płonnik. W okresie kiedy z puszek nasiennych wysiewają się nasiona, mech się rozmnaża. Mech jest wskaźnikiem zakwaszonego podłoża, co w naturze, lesie jest bardzo korzystne, gdyż w ściółce leśnej umożliwia rozwój różnych organizmów tj. np. grzyby. W czasie obfitych opadów mchy wchłaniają nadmiar wilgoci jak gąbka, przeciwdziałając w ten sposób erozji wodnej gleby. W czasie suszy natomiast jako rezerwuar wody, oddaje ją rośliną i zwierzętom, łagodząc w ten sposób dokuczliwe odczucia niedoboru wody. Mchy dzięki stałemu nasączeniu wodą, utrzymują specyficzny mikroklimat w lesie i przyczyniają się do powolnego rozkładu starych spróchniałych pni drzew. Stwarzają korzystne warunki dla stałych mieszkańców lasów, mokradeł i bagien.