Facebook
Instagram
OFERTA

Twój Ogrodnik Bielsko
Usługi dendrologiczne

Usługi dendrologiczne.


  • doradztwo fachowe w zakresie dendrologi i arborystyki drzew
  • ekspertyzy dendrologiczne i nadzór dendrologoiczny na placacach budowy
  • wycena wartości odtworzeniowej w (kompensacyjnej) i ekosystemowej drzew
  • wykonywanie Inwentaryzacji zieleni wraz z jej waloryzacją przyrodniczą
  • sporządzenie planu ochrony drzew, projektu wycinki drzew oraz planu nasadzeń zastępczych drzew na terenie dużych inwestycji jak i w prywatnych ogrodach
  • służymy radą i pomocą z pasją i miłością do drzew

1.

Dendrologia to nauka o drzewach i wszystkim co jest z nimi związane. Dendrologia łączy wiele dziedzin życia i nauk np. botanikę drzew, ich fizjologię, a nawet fitopatologię, a bezpośrednio arborystykę, wywodzącą się z leśnictwa, rolnictwa, ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Do innych dyscyplin pokrewnych dendrologii należą mikrobiologia, siedliskoznawstwo, ekologia, mykologia, lichenologia, ornitologia, fitosocjologia, które się wzajemnie uzupełniają. Dbałość o piękno naszych sędziwych drzew, będących świadkami wielu ważnych dziejowo wydarzeń jest naszym obowiązkiem, a wiedza i praktyka zawodowa jaką zdobywamy pracując z nimi pozwala nam jeszcze więcej czynić dobra, pielęgnować je i uświadamiać, jak są bezcenne dla naszych pokoleń, ekosystemów i bioróżnorodności biologicznej. Tak niewiele jeszcze o nich wiemy, o ich niesamowicie złożonej naturze i mikrobiologii.

2.

Drzewa to superorganizmy , bardzo złożony ekosystem, dom dla licznych żyjątek, roślin, zwierząt, grzybów. itd. Celem arborystyki jest wspieranie sił drzewa w osiągnięciu przez niego długowieczności z korzyścią dla ekosystemu i innych organizmów, które od lat z nim, na nim żyją poprzez odpowiednie techniki cięć.